ค่าย/กิจกรรมล่าสุด

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

ค่ายฮักน้อง’12 ตอน “ฮักนี้…ปี้ฮื้อน้อง”

ค่ายของเราเป็นการแนะนำให้น้องๆรู้จักมหาวิทยาลัยมหิดลมากขึ้น และแนะนำช่องทางต่างๆ ที่จะทำให้ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดกิจกรรมที่มีทั้งสันทนาการ และ วิชารการควบคู่กันไป

ค่ายติว

Get อังกฤษ พิชิต Goal รุ่นที่ 13

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษที่น้องๆเรียนมาตลอด 12 ปี ให้เข้าใจได้ในวันเดียว!!! พร้อมเทคนิคเด็ดๆ ที่จะทำให้น้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษได้ทุกสนามสอบ...

ค่ายคอม/ไอที ค่ายแนะแนว

Multicamp ครั้งที่ 16 ตอน “เด็ก มั่น หน้า”

ค่ายสุด Strong! สำหรับน้องๆ ที่สนใจด้านมัลติมีเดีย มาร่วมค้นหาตัวตนและหาคำตอบไปด้วยกันว่าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? และสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย