ค่าย/กิจกรรมล่าสุด

ข่าวกิจกรรม ค่ายคอม/ไอที

“จุดติด” THESIS EXHIBITION 2016

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชามีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Siam Center ชั้น 1 บริเวณ Atrium 1 27 - 30 July

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 5

ค่ายวิศวกรรมเคมีรุ่นเยาว์ ม.บูรพา ปีที่ 5 เปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจทางด้านวิศวกรรมเคมี ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากห้องเรียน พบปะเพื่อนๆ พี่ๆ และแนะแนวทางศึกษาต่อ

ข่าวกิจกรรม ค่ายจิตวิทยา

Inner Journey Workshop กิจกรรมฝึกสติประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

Workshop โดยพี่ๆ นิสิตจุฬาฯ จากคณะจิตวิทยา บริหารธุรกิจ และ อีกมากมาย ซึ่งเป็นกระบวนการฝึกสติประยุกต์ ร่วมกับเพื่อนๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อตกผลึกความคิด และ เข้าใจชีวิตให้ลึกซึ้ง :)

ค่ายดนตรี

Inter Camp for Kids แคมป์เรียนร้องเรียนเต้น by G Vocal Studio

แคมป์เรียนร้อง เรียนเต้นในช่วงปิดเทอมสำหรับน้องๆอายุ 6-13ปี หลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ฝึกบุคคลิกภาพและความกล้าแสดงออก ปิดแคมป์ด้วยการ Showcase เพื่อฝึกประสบการณ์การแสดงบนเวที

ค่ายนิเทศ ค่ายศิลปกรรม

Photo Art Camp 2016 มากกว่าคำว่าถ่ายภาพ มากกว่าคำว่าค่าย

โครงการค่ายแนะแนวและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โบทานิครีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 นี้