bg_hader

ติดต่อโฆษณา

แคมป์ฮับ (www.CampHUB.in.th) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับค่ายต่างๆ โดยกลุ่มผู้ชมเป้าหมายหลักของเราคือ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา ที่ต้องการข้อมูลค่ายในสาขาที่สนใจ ซึ่งจัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ หรือองค์กร/สถาบันที่จัดค่ายเพื่อเสริมประสบการณ์ในด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน

แคมป์ฮับ จัดทำโดยกลุ่มนักศึกษาที่มีใจรักในการทำค่าย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของค่ายต่างๆ เพราะทำให้เยาวชนได้ค้นหาความถนัดและความสนใจของตัวเอง ได้พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จุดมุ่งหมายของแคมป์ฮับไม่ใช่การหากำไร แต่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งคนทำค่าย และน้องๆ ที่สนใจหาความรู้จากค่ายต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน

สถิติเว็บไซต์

เว็บไซต์แคมป์ฮับ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 โดยมีจำนวนผู้เข้าชมสูงขึ้นตามลำดับ โดยทีมงานได้สรุปข้อมูลสถิติต่างๆ ในรอบปี 2556-2557 สามารถเข้าชมได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง

2013statistics-320x160      2014statistics-320x160

สนับสนุนเราด้วยการลงโฆษณา

การดำเนินงานของเราต้องใช้ทุนทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่เว็บไซต์ ค่างานระบบต่างๆ และส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหล่านี้ท่านสามารถช่วยสนับสนุนเราด้วยช่องทางต่างๆ ด้านล่าง เพื่อให้แคมป์ฮับสามารถดำเนินงานต่อไปได้ แคมป์ฮับมีพื้นที่ให้ท่านที่สนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือไลฟ์สไตล์วัยรุ่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ค่ายต่างๆ หลายตำแหน่ง ดังนี้

*หมายเหตุ สำหรับผู้สนับสนุนที่เคยสนับสนุนแคมป์ฮับในปี 2014 รับส่วนลดเพิ่มจากราคาในหน้าเว็บอีก 20% (สอบถามเพิ่มเติมที่ contact@camphub.in.th)

1. LEADERBOARD (ไม่ว่าง – ว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2559)

camphub-ad_03

แบนเนอร์ขนาด 700×90 pixel น้ำหนักไฟล์ไม่เกิน 100KB อยู่บริเวณด้านบนสุดของเว็บไซต์ทุกหน้า ทางขวาของ Logo เว็บไซต์ โดยจะแสดงแบนเนอร์ของผู้สนับสนุนเพียง 1 รายเท่านั้น (ผู้สนับสนุน 1 รายสามารถใช้ภาพแบนเนอร์หลายภาพ สุ่มแสดงผลได้)

 • 1 เดือน
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน

สนับสนุน 1 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email เมื่อครบ 1 เดือน

2,500 บาท

สนับสนุน 3 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

7,100 บาท

(ลด 5% – เฉลี่ยเดือนละ 2,366 บาท)

สนับสนุน 6 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

13,500 บาท

(ลด 10% – เฉลี่ยเดือนละ 2,250 บาท)

สนับสนุน 12 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

24,000 บาท

(ลด 20% – เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท)

2. ตำแหน่ง A (ไม่ว่าง – ว่าง 3 มีนาคม 2558)

camphub-ad_07

แบนเนอร์ขนาด 300×250 pixel น้ำหนักไฟล์ไม่เกิน 100KB อยู่บริเวณส่วนบนสุดของไซด์บาร์ด้านขวาของเว็บไซต์ทุกหน้า (ยกเว้นหน้าของระบบ เช่น “เกี่ยวกับเรา” ,  “ส่งข่าวค่าย” และหน้าปฏิทินค่าย โดยจะแสดงแบนเนอร์ของผู้สนับสนุนสูงสุด 4 รายโดยการสุ่มแสดงครั้งละ 1 ราย

 • 1 เดือน
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน

สนับสนุน 1 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×250 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email เมื่อครบ 1 เดือน

1,250 บาท

สนับสนุน 3 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×250 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

3,500 บาท

(ลด 5% – เฉลี่ยเดือนละ 1,166 บาท)

สนับสนุน 6 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×250 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

6,700 บาท

(ลด 10% – เฉลี่ยเดือนละ 1,116 บาท)

สนับสนุน 12 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×250 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

12,000 บาท

(ลด 20% – เฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท)

3. ตำแหน่ง B (ไม่ว่าง – ว่าง 6 มีนาคม 2558)

camphub-ad_11

แบนเนอร์ขนาด 300×250 pixel น้ำหนักไฟล์ไม่เกิน 100KB อยู่บริเวณส่วนกลางของไซด์บาร์ด้านขวาของเว็บไซต์ทุกหน้า (ยกเว้นหน้าของระบบ เช่น “เกี่ยวกับเรา” ,  “ส่งข่าวค่าย” และหน้าปฏิทินค่าย ในหน้าข่าวค่ายจะอยู่ในช่วงที่เป็นรายละเอียดค่ายพอดี โดยจะแสดงแบนเนอร์ของผู้สนับสนุนสูงสุด 4 รายโดยการสุ่มแสดงครั้งละ 1 ราย

 • 1 เดือน
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน

สนับสนุน 1 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email เมื่อครบ 1 เดือน

750 บาท

สนับสนุน 3 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

2,100 บาท

(ลด 5% – เฉลี่ยเดือนละ 700 บาท)

สนับสนุน 6 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

4,000 บาท

(ลด 10% – เฉลี่ยเดือนละ 666 บาท)

สนับสนุน 12 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 700×90 <100 KB จำนวน 1 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

7,200 บาท

(ลด 20% – เฉลี่ยเดือนละ 600 บาท)

4. Sidebar C (ไม่ว่าง – ว่าง 26 กุมภาพันธ์ 2558)

C1 C2

แบนเนอร์ขนาด 300×100 pixel น้ำหนักไฟล์ไม่เกิน 60KB อยู่บริเวณส่วนล่างสุดของไซด์บาร์ด้านขวาของเว็บไซต์ทุกหน้า (ยกเว้นหน้าของระบบ เช่น “เกี่ยวกับเรา” ,  “ส่งข่าวค่าย” และหน้าปฏิทินค่าย โดยจะแสดงแบนเนอร์ของผู้สนับสนุนเพียง 1 รายเท่านั้น (ผู้สนับสนุน 1 รายสามารถใช้ภาพแบนเนอร์หลายภาพ สุ่มแสดงผลได้)

 • 1 เดือน
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน

สนับสนุน 1 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×100 <60 KB ไม่เกิน 3 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email เมื่อครบ 1 เดือน

1,000 บาท

สนับสนุน 3 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×100 <60 KB ไม่เกิน 3 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

2,850 บาท

(ลด 5% – เฉลี่ยเดือนละ 950 บาท)

สนับสนุน 6 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×100 <60 KB ไม่เกิน 3 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

5,400 บาท

(ลด 10% – เฉลี่ยเดือนละ 900 บาท)

สนับสนุน 12 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 300×100 <60 KB ไม่เกิน 3 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

9,600 บาท

(ลด 20% – เฉลี่ยเดือนละ 800 บาท)

5. BOTTOMLINE (ไม่ว่าง – ว่าง 15 มีนาคม 2558)

camphub-ad_15

แบนเนอร์ขนาด 728×90 pixel น้ำหนักไฟล์ไม่เกิน 100KB อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ทุกหน้า เหนือแถบ Footer โดยจะแสดงแบนเนอร์ของผู้สนับสนุนเพียง 1 รายเท่านั้น (ผู้สนับสนุน 1 รายสามารถใช้ภาพแบนเนอร์หลายภาพ สุ่มแสดงผลได้)

 • 1 เดือน
 • 3 เดือน
 • 6 เดือน
 • 12 เดือน

สนับสนุน 1 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 728×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email เมื่อครบ 1 เดือน

1,250 บาท

สนับสนุน 3 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 728×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

3,500 บาท

(ลด 5% – เฉลี่ยเดือนละ 1,166 บาท)

สนับสนุน 6 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 728×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

6,700 บาท

(ลด 10% – เฉลี่ยเดือนละ 1,116 บาท)

สนับสนุน 12 เดือน

 • แบนเนอร์ขนาด 728×90 <100 KB ไม่เกิน 5 ป้าย
 • เก็บสถิติจำนวนครั้งในการแสดงผลและจำนวนคลิก
 • สามารถเปลี่ยนภาพแบนเนอร์ได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดส่งสรุปสถิติทาง Email ทุกสิ้นเดือน

12,000 บาท

(ลด 20% – เฉลี่ยเดือนละ 1000 บาท)

pdf
ดาวน์โหลดรายละเอียดแพกเกจ

 เงื่อนไขสื่อโฆษณา

 • ไม่รับสื่อโฆษณาสินค้า-บริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด รวมทั้งเว็บไซต์การพนัน สื่อลามกอนาจาร ธุรกิจขายตรง MLM ทุกประเภท
 • ไม่รับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมสวย ยาลดความอ้วน  ครีมหน้าเด้ง กลูต้าหน้าขาว และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งอีเมลมาที่ contact@camphub.in.th (ไม่รับติดต่อธุรกรรมทางโทรศัพท์เนื่องจากไม่สามารถเก็บหลักฐานการสนทนาได้)
 • แบนเนอร์โฆษณาสามารถใช้ไฟล์ภาพ JPG, PNG, GIF หรือ Flash Animation (หากเป็นไฟล์ Flash จะต้องไม่มีเสียงดังรบกวนการใช้งานเว็บไซต์)

แบบฟอร์มติดต่อ

แบบฟอร์มติดต่อทีมงาน
 1. (กรุณากรอก)
 2. (กรอกอีเมลที่ถูกต้อง)
 3. (กรุณากรอก)
 4. (กรุณากรอก)
 

cforms contact form by delicious:days