Cubic Creative Camp 12 - สุดยอดค่ายเยาวชนแห่งการเรียนรู้ที่สนุก...มาก
ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 14

ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 14

ค่ายนี้ปิดรับสมัครแล้วครับ ^^

วันที่จัดค่าย

25-27 ตุลาคม 2556

ปิดรับสมัคร

2 สิงหาคม 2556

จำนวนที่รับ

120 คน

ระดับการศึกษา

ม.4-6

ค่าใช้จ่าย

ประมาณ 500 บาท

จัดโดย

คณะทันตเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดค่าย

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน คือ ค่ายที่ร่วมกันจัดตั้งโดยกลุ่มนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในด้านทฤษฏีและปฎิบัติทั้งกับคนไข้และแบบจำลองฟัน รวมถึงบทบาทหน้าที่ และการทำงานของทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรอบคอบ อีกทั้งยังมุ่งหวังเพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย
ค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 14
– จัดขึ้นในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2556
– เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์)
– รับจำนวน 120 คน

ใบสมัครค่าย

1.รายละเอียดการสมัคร+ใบสมัคร+กระดาษคำตอบ : [ Download ] 2.คำถามสำหรับใบสมัครค่ายอยากเป็นหมอฟัน : [ Download ]

button_fb button_tw

About ClevzKTz

พี่หยก นักศึกษาปี 2 คณะไอทีลาดกระบัง มุ่งมันที่จะเป็นนักพัฒนาโมบายแอพฯ :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>