หมวดหมู่ - ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

BEYOND เซ่! WORKSHOP เปิดประสบการณ์การจัดการธุรกิจแบบญี่ปุ่นขนานแท้

BEYOND เซ่! Workshop กิจกรรมที่เปิดประสบการณ์น้องๆ กับแนวคิดการจัดการธุรกิจแบบฉบับของญี่ปุ่นขนานแท้ที่ใช้ "การตลาด" เปลี่ยนชีวิตประจำวัน ใช้ "นวัตกรรม" เปลี่ยนโลก มองในมุมใหม่อย่างมีชั้นเชิง

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร รับสมัครอีก 2 วัน

ค่ายธุรกิจสำหรับเด็กมัธยม Business fo Youngsters รุ่นที่ 23

ค่ายธุรกิจที่พิสูจน์มาแล้วจากน้องกว่า 22 รุ่น!! น้องจะได้ท่องโลกธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ลงมือทำและสร้างธุรกิจด้วยไอเดียของตัวเอง อีกทั้งยังได้ลองบริหารธุรกิจจริงผ่านระบบ Biz Simulation สุดสนุก

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

PIM Biz Plan Boot Camp 2020 “สร้างธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างไรให้ปัง”

ปัจจุบันเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป. . . “หน้าร้าน” เป็นเพียงแค่ช่องทางหนึ่งในการซื้อขาย และ ”ออนไลน์” เข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 5 วัน

ค่ายค้นหาจิตวิญญาณนักธุรกิจ GenZ Passion Marketing SS 3 : SEEKING

ค่ายแนะแนวการเรียนรู้แบบศตวรรษที่ 21 และร่วมค้นหาบุคลิกภาพนักธุรกิจของคุณด้วยแบบทดสอบ True Colour Test พร้อมเรียนรู้การนำไปประยุกต์ใช้ และสนุกกับเวิร์กช็อป Hide & Seek ณ ใจกลางสยามสแควร์

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ประกวดแข่งขัน รับสมัครอีก 6 วัน

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว “ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง ประกาศให้ดังไปทั่วโลก”

โครงการประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชน สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการนำเอาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อชุมชน