หมวดหมู่ - ค่ายสถาปัตย์

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์ปิดรับสมัครแล้ว

INTRO จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ (ค่ายติวออกแบบภายใน มจพ.)

Intro จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ ค่ายติวที่จะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อ สาขาออกแบบภายใน จุดเริ่มต้นง่ายๆขึ้นอยู่ที่ตัวคุณ

ค่ายสถาปัตย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

CTRL + A Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

ขอเชิญชวนน้องๆและผู้ที่สนใจงานด้านการออกแบบ เข้าชมและร่วมทำกิจกรรมภายในงาน CTRL + A Exhibition :2017 นิทรรศการการแสดงผลงาน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน

ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

เปิดบ้านอาศรมศิลป์ ทำความรู้จักกับอาชีพสถาปนิก

เปิดบ้านอาศรมศิลป์ และทำกิจกรรม workshop รู้จักอาชีพสถาปนิก เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำงาน และลักษณะงานในวิชาชีพ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพในอนาคต

ค่ายสถาปัตย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ ไฮไลท์กิจกรรม

ARCH CHULA EXPO 2017 : DOORS

นิทรรศการ DOORS ประตูสู่สถาปัตย์ศตวรรษหน้า เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับมุมมองและความคิดของนิสิต คณาจารย์ และบุคคลากรจากคณะสถาปัตย์ที่มีต่อสถาปัตยกรรมในศตวรรษข้างหน้า

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์ปิดรับสมัครแล้ว

“เข้าวังนั่งสอบ” เปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดลองทำข้อบสถาปัตย์เสมือนจริง !!

มาเตรียมความพร้อมก่อนสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรมกัน! สอบเหมือนสอบจริง! จับเวลาจริง! พร้อมเฉลยและคำแนะนำจากพี่ๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปากร