หมวดหมู่ - ค่ายศิลปกรรม

ค่ายศิลปกรรม ค่ายแนะแนว รับสมัครวันสุดท้าย

ARTS CAMP 08 สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวอาตส์ ไปกับรุ่นพี่มีเดียอาตส์บางมด

ค่ายที่น้องๆ จะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวอาตส์ ไปกับรุ่นพี่ภาควิชามีเดียอาตส์ มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายศิลปกรรม ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 6 วัน

ค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 7 “Tribe Wars” จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์

โครงการค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความพร้อมและแนวทางในการเข้่าศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ค่ายติว ค่ายศิลปกรรม ค่ายแนะแนว

ค่าย BE DESIGNER รุ่นที่ 19

ค่ายรวมคณะด้าน FASHION DESIGN กับพี่ๆจาก 4 มหาลัย สร้างผลงานลง Port-folio แบบจัดเต็ม เจาะลึกเทคนิคสอบเข้า การเตรียมตัว พร้อมรับประกาศนียบัตร ไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาได้

ค่ายศิลปกรรม ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 6 “Young Science Artist VI”

เคยถามตัวเองไหม.. เมื่อวิทย์มันก็ใช่ ศิลป์มันก็ชอบ เรียนอะไรดี ? หาคำตอบได้ในค่ายเด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ ที่จะพาน้องๆ ม.ปลาย ไปรู้จักกับการเป็น "นักเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์" โดยพี่ๆ เทคโนฯ การศึกษาแพทย์ ศิริราช มหิดล !!

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายศิลปกรรมปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายศิลปะเพื่อการรู้จักตัวเอง สำหรับเยาวชนอายุ ๑๕ ถึง ๒๕ ปี

การอบรม ๒ วัน ๒ คืน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะเพื่อเปิดประตูสู่การค้นพบตัวเอง ไม่เน้นการสร้างผลงานให้ดีเลิศ แต่เน้นการวาดเขียนและศิลปะเป็นกระจกสะท้อนตน เพื่อก้าวต่อไปของชีวิตอย่างมีความสุข แรงบันดาลใจ และกล้าหาญ