หมวดหมู่ - ค่ายศิลปกรรม

ค่ายติว ค่ายศิลปกรรม ค่ายหมอ

ติวน้องพู่กันแพทย์คร้ังที่ 6 ตอน THE LUMOS จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์

มาแล้ว! โครงการค่ายติวน้องพู่กันแพทย์ ครั้งที่ 6 ตอน "The Lumos จุดประกายฝัน พู่กันแพทย์ " สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2560

ค่ายติว ค่ายศิลปกรรมปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ COUNT DOWN ปี 4 ติวสอบตรงเข้าศิลปกรรมศาสตร์ด้านการแสดง

โครงการติวสอบตรงด้านการแสดงให้แก่น้องๆ แบบจัดเต็ม ปังมาก!! คณะศิลปกรรมศาสตร์ การละคอน ธรรมศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงและกำกับการแสดง มศว

ค่ายศิลปกรรม ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

BE DESIGNER 12 (ค่ายเจาะลึกคณะด้าน Fashion Design กับพี่ๆจาก 4 มหาลัย)

ค่ายเจาะลึกด้าน FASHION DESIGN รวม 4 มหาลัย SWU |CU |TU |SU จัดหนักทั้ง Workshop / แนะแนว / เทคนิคในการสอบเข้า /แนะนำอาชีพในอนาคต

ค่ายนิเทศ ค่ายศิลปกรรม เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

“จุดติด” THESIS EXHIBITION 2016

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชามีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Siam Center ชั้น 1 บริเวณ Atrium 1 27 - 30 July

ค่ายศิลปกรรม ค่ายแนะแนว

[หมดเขตแล้ว] Acts & Arts . Free Painting workshop

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Acts & Arts กิจกรรมอบรมการวาดภาพสีน้ำ FREE!! พร้อมทั้งแนะแนวน้องๆในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย คณะ จิตรกรรม ศิลปกรรม นิเทศน์ศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวของ อบรมโดยอาจารย์จากคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์