หมวดหมู่ - ค่ายทหาร

ค่ายทหาร

พล.ปตอ.

ทหารปืนใหญ่ (Artillery) คือทหารที่มีหน้าที่ใช้ปืนใหญ่ รวมถึงปืนต่อสู้อากาศยานยิงต่อที่หมายกำหนดเพื่อทำลายข้าศึกและสนับสนุนทหารเหล่าอื่นๆ ทหารปืนใหญ่ได้รับฉายาว่า "ราชาแห่งสนามรบ" (King of the Battle) จากโจเซฟ สตาลิน และจักรพรรดินโปเลียนที่ 1

ค่ายทหาร

สวนเจ้าเชตุ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เป็นหน่วยงานขึ้นในสังกัดกองทัพบก เดิมใช้ชื่อว่า กรมการรักษาดินแดน (ร.ด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีภารกิจหลัก คือ เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ อันได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

ค่ายทหาร

ศูนย์ใหญ่

เชื่อว่า นักศึกษาวิชาทหารทุกคน คงไม่พลาดที่จะเคยลิ้มลองรสชาติ ข้าวมันไก่ในศูนย์การกำลังสำรอง สาขาวิภาวดีรังสิต ที่มีร้านค้าขายข้าวมันไก่มากกว่า 10 ร้าน ในโรงอาหารเดียวกัน มีขาย 3 แบบ อาทิเช่น ข้าวมันไก่ต้ม ข้าวมันไก่ทอด และ ข้าวมันไก่ต้มผสมไก่ทอด ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปไก่อันเข้มข้น

ค่ายทหาร

ม.พัน 4 รอ.

ทหารม้า หมายถึง ทหารที่จะต้องทำการรบ โดยใช้อาวุธต่างๆ เช่น ดาบ, ทวน หรือปืน บนหลังม้า แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นใช้รถถังและพาหนะเคลื่อนที่เร็วแทน ทหารม้าเป็นทหารเหล่าหนึ่งในกองทัพบก ที่ใช้ม้าหรือสิ่งกำเนิดความเร็วอื่นๆ เป็นพาหนะ

ค่ายทหาร

ราบ 11

กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (อักษรย่อ: ร.๑๑ รอ.) หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า ราบ ๑๑ เป็นหน่วยทหารสืบเนื่องมาแต่โบราณ เดิมคือผู้มีหน้าที่รักษาการณ์ในวัง รัชกาลที่ ๔ ให้ฝึกวิชาทหารเพื่อที่จะทำหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น