หมวดหมู่ - ค่ายพยาบาล

ค่ายติว ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว

Pre Nurse Camp ที่ สยามสแควร์ กรุงเทพ

จากความตั้งใจของพี่…สู่น้องที่ตั้งใจจะเป็นพยาบาล ค่ายติวและทำกิจกรรมเวิร์คช็อปกับพยาบาลวิชาชีพพร้อมใบประกาศ (ใช้สำหรับทำพอร์ตได้)

ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว

DEK NURSE CAMP (พยาบาลศาสตร์)

CAMP DEK NURSE (กรุณาอ่านให้ครบถ้วนนะคะ) ค่ายเจาะลึกแบบสุดๆ กับคณะพยาบาลศาสตร์ที่รวมการแนะแนวจากทีมพี่ๆ ทั้ง 3 คณะดัง คณะพยาบาลศาสตร์ มธ/รามา/ศิริราช พร้อมแชร์ประสบการณ์แพทย์ทหารบก

ค่ายพยาบาล ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

NMU openhouse 2019 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช "NMU Openhouse 2019 : The Sorting Hat." ภายในงานน้องๆ จะได้พบกับพี่ๆ จากคณะเเละสาขาต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัย