กิจกรรมอื่นๆ ค่ายวิทย์

Polymer Technology Summer Camp (PSC 17) สำหรับนักศึกษาปี 3-4

ปิดรับสมัครแล้ว

Polymer Technology Summer Camp เป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต

ข้อมูลเบื้องต้นของค่ายนี้

วันที่จัดค่าย

3 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562 (ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร

31 มกราคม 2562

จำนวนที่รับ

15 คน

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
สาขาวิชาทางด้านเคมี, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีประยุกต์, วัสดุศาสตร์, วัสดุพอลิเมอร์, เทคโนโลยียาง, เทคโนโลยีวัสดุ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

สถานที่จัดค่าย

Research and Development Center

จัดโดย

บจ. อินโนเวชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย)

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

มี

เว็บไซต์ค่าย โหลดใบสมัครตรงนี้เลย!

นักศึกษาในโครงการจะได้เรียนรู้และรฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง โดยเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ยาง และพอลิเมอร์ ตลอดจนการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

แคมป์ฮับไม่ได้เป็นผู้จัดค่ายนี้ รายละเอียดค่ายและข้อความเชิญชวน เป็นข้อความที่ผู้จัดค่ายส่งมาให้ทางแคมป์ฮับประชาสัมพันธ์ โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจสมัครเข้าร่วม

ชอบไหม? กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะ ^^

ข้อมูลผู้เขียน

BoZR (พี่บอส)

@ITKMITL Alumni | @CampHUB.in.th Founder #ค่าย | @RenderThailand Admin | YWC10 Member @YWCTH @JWCTH