แท็ก - ค่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

PCM Open House เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหาร ครั้งที่ 22

กลับมาอีกครั้ง กับกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ทหารครั้งที่ 22" รับชมการเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต แนะแนวการเรียนต่อ และการใช้ชีวิตของนักเรียนแพทย์ทหาร

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเม็ดทราย (MED-Sci camp)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้จักบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา