แท็ก - จงทำดี

ค่ายอาสา ปิดรับสมัครแล้ว

สอนจีนให้ได้จีน // อาสาสันทนาการภาษาจีนกับเด็กปฐมวัย

เปิดรับสมัคร! ***คนรุ่นใหม่ อยากใช้ภาษาจีนทำความดี*** เป็น S t a f f อ า ส า ทำกิจกรรมกับเด็กๆ โรงเรียนเล็กๆ กลางกรุง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562