แท็ก - จิตเจ้า

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายจิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature) ค่ายสาขาจิตวิทยา ม.เชียงใหม่

ค่ายจิตเจ้าครั้งที่ 4 ตอน Teen(ature) จัดโดย นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นค่ายเพื่อแนะนำให้น้องๆ ม.ปลายได้รู้จักเกี่ยวกับสาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายจิตวิทยา ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายจิตเจ้า – ครั้งแรกของค่ายจิตวิทยาภาคเหนือ !!

ครั้งแรกของค่ายจิตวิทยาภาคเหนือ !! เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ พบกับกิจกรรมมากมายภายในค่าย รวมถึงยังได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดบุคลิกภาพของตัวเองอีกด้วย พลาดไม่ได้แล้ว !!