แท็ก - ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาล

พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

Open House Nursing Expo 2020

✨ งานเดียวที่รวมเอาสุดยอดสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย มาแนะแนวให้น้องๆ มัธยมปลายที่สนใจโดยตรง✨

เปิดบ้าน/นิทรรศการ ปิดรับสมัครแล้ว

เปิดบ้านพยาบาลทั่วประเทศ Nursing Expo Open House 2019

ชมรมนิสิตนักศึกษาพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เปิดบ้านให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาพยาบาลได้ทำความรู้จักการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย จากนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ