แท็ก - ทัวร์สังคมศิล(ปากร) ถิ่นสังคมศาสตร์

ค่ายสังคมศาสตร์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ทัวร์สังคมศิล(ปากร) ถิ่นสังคมศาสตร์ ตอน เรื่องเล่าจากทะเล

พี่ๆ soc ชวนน้องๆ ชั้นมัธยมปลาย ม.4-ม.6 มาเข้าร่วมกิจกรรมจากท้องทะเลผ่านเรื่องเล่าอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากภาควิชา กิจกรรมนันทนาการ และเรื่องเล่าจากท้องทะเลที่พี่ๆ เตรียมมาให้กับน้องๆ