แท็ก - บริษัท ทีโด้เทคโนโลยี จำกัด

คอม/ไอที ปิดรับสมัครแล้ว

คอร์สเริ่มต้นพัฒนา IoT ง่าย ๆ ด้วย ESP8266 และ Blynk

จัดกิจกกรมโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ม.พระจอมเกล้าธนบุรี มาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติต่อวงจร ด้วย ESP8266 พัฒนาโปรแกรมภาษาซี บน ArduinoIDE เสกให้กลายเป็น IoT ด้วย Blynk