แท็ก - ค่ายอาชีวะ

ค่ายติว ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว รับสมัครวันสุดท้าย

ค่ายบริหาร บริหารความคิดสู่การเก๊ทไอเดีย

ตะลุยให้สุดแล้วหยุดที่ค่ายบริหาร บริหารความคิดสู่การเก๊ทไอเดีย ค่ายเจาะลึกคณะบริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ ค่ายที่จะพาน้องๆ ลงพื้นที่ลุยแหล่งธุรกิจค้าส่ง ปลีก พร้อมเกียรติบัตรลงแฟ้มสะสมผลงาน

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 2 วัน

FIBO Academy ค่ายหุ่นยนต์แนวใหม่ที่ไม่เหมือนใคร!!

ครั้งแรกกับค่ายหุ่นยนต์ระดับ elite ที่จัดขึ้นมาเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นวิศวกรหุ่นยนต์รุ่นใหม่ จัดโดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก.. .เด็กหัวการค้า ปีที่ 6

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิศวะ ค่ายเกษตร/ประมง รับสมัครอีก 5 วัน

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2

เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถริเริ่มนำความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้ก้าวไกล

ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 7 วัน

YoungCoinCamp 2020 ค่ายแนะแนวด้านเทคโนโลยีการเงิน (FinTech)

YoungCoinCamp2020 ค่ายแนะแนวด้านเทคโนโลยีการเงิน Bitcoin Blockchain และ Cryptocurrency YoungCoin คือกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความสนใจเรื่อง Bitcoin Blockchain และ Cryptocurrency