แท็ก - มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

1st Speech Contest 2019 สร้างผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ในเวทีโลก รุ่นที่ 1

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย “Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์” ครั้งที่ 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต

แพทย์เหมาะกับเราหรือไม่? สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังค้นหาตัวเองไม่พบ มาร่วมค้นหาตัวเองไปด้วยกันกับพวกเรา! ที่ค่ายแพทย์ CHANGE เปลี่ยนวัยใสใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่ 8!!

ค่ายการบิน ค่ายอักษร/มนุษย์ปิดรับสมัครแล้ว

Mini Open House เส้นทางสู่อาชีพด้านการท่องเที่ยว โดย ม.รังสิต

แคมป์ดี๊ดีต้อนรับเปิดเทอม! มาเปิดประสบการณ์ใหม่ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร อาหาร , ธุรกิจด้านการบิน , ศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารอาหาร (Chef School)

ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

RIC Mini Openhouse #2 เปิดประสบการณ์ลองของกับนานาชาติ ม.รังสิต

เปิดประสบการณ์ลองของกับนานาชาติ ม.รังสิต พร้อมลองอุปกรณ์ของจริง ในชีวิตมหา’ลัย – สัมผัสเครื่องมือของจริง ที่ต้องเจอในรั้วมหา'ลัย – และแนวทางทางการเรียนในหลักสูตรนานาชาติอีกมากมาย!