แท็ก - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การบิน การโรงแรม/ท่องเที่ยว ครู ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสานฝัน สวนดุสิต SDU TOGETHER (สวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง)

สวนดุสิต ลำปาง กลับมาแล้ว กับ"ค่ายสานฝัน สวนดุสิต SDU Together" ประจำปี 2564 รุ่นพี่งานดี หลักสูตรก็น่าสนใจ 😁 มาร่วมเรียนรู้และสานฝันไปพร้อมๆ กันนะคะ "อยากสมัครต้องสแกนนะ"

การบิน การโรงแรม/ท่องเที่ยว ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] ค่ายสานฝัน สวนดุสิต SDU TOGETHER (สวนดุสิต ศูนย์ฯ ลำปาง)

พร้อมหรือ Young !!! สำหรับน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย หรือ สายอาชีพ เรากลับมาแล้ว พร้อมกับกิจกรรมดีดี "ค่ายสานฝัน สวนดุสิต SDU Together" ประจำปี 2564 รุ่นพี่งานดี หลักสูตรก็น่าสนใจ !!!

ค่ายพัฒนาทักษะ ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Wake Up Media เด็กยุคใหม่ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

Wake Up Media ปีที่ 4 ทำเพจปังไปยุโรปยกแกงค์ โครงการเกี่ยวกับการแข่งขันทำเพจ FB ชิงทุนการศึกษา และทัศนะศึกษา ณ ทวีปยุโรป พร้อมเพิ่มทักษะความรู้การทำเพจให้ด้วยตลอดโครงการ