แท็ก - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ค่ายพัฒนาทักษะ ประกวดแข่งขัน รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

Wake Up Media เด็กยุคใหม่ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

Wake Up Media ปีที่ 4 ทำเพจปังไปยุโรปยกแกงค์ โครงการเกี่ยวกับการแข่งขันทำเพจ FB ชิงทุนการศึกษา และทัศนะศึกษา ณ ทวีปยุโรป พร้อมเพิ่มทักษะความรู้การทำเพจให้ด้วยตลอดโครงการ