แท็ก - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่ายติว ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

UBU Academic Camps ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ 24

ค่ายสำหรับน้องๆ ม.ปลาย เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและยังมีพี่เลี้ยงจากหลากหลายคณะและติวก่อนสอบเพื่อทบทวนและสร้างความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกๆ มากมาย

เกษตร/ประมง ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปี 2563

เกษตรยุคใหม่!!!!!! ค่ายเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 ที่สนใจบ่มเพาะเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหาร ในรูปแบบการเรียนล่วงหน้าและระดับปริญญาตรี (นักเรียนมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 5 ทุน!!!)

ค่ายแนะแนว วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายแนะแนว เภสัช ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการเส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายแนะแนว พยาบาล ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อักษร/มนุษย์/ศิลปศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เกษตร/ประมง ปิดรับสมัครแล้ว

FARM & FOOD CAMP โดยคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

มาแล้ว!!! ค่ายเตรียมความพร้อมน้องๆ ที่สนใจเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เพื่อศึกษาต่อระบบการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) หรือระดับปริญญาตรี (นักเรียนมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 5 ทุน!!!)