แท็ก - มอดินแดง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 9 โดย ชุมนุมพลังงาน คณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น

มาแล้ว!! “ค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงานครั้งที่ 9” สำหรับน้องๆ "ม.ปลาย" ทั่วประเทศ เป็นการปลดล็อคการเรียนรู้ในห้องเรียน มาหาความรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ได้ความรู้คู่ความสนุก

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงานครั้งที่ 8

เปิดโลกทัศน์ปลดล็อคการเรียนรู้ในห้องเรียน มาหาความรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างประสบการณ์ ความรู้ควบคู่ความสนุก เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายมอดินแดงอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ปลดล็อคการเรียนรู้ในห้องเรียน มาหาความรู้นอกสถานที่เพื่อสร้าง ประสบการณ์ ความรู้ควบคู่ความสนุก เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ และรักษ์พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวเรา