แท็ก - มอดินแดง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายมอดินแดงรักษ์พลังงานครั้งที่ 8

เปิดโลกทัศน์ปลดล็อคการเรียนรู้ในห้องเรียน มาหาความรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างประสบการณ์ ความรู้ควบคู่ความสนุก เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายมอดินแดงอนุรักษ์พลังงานครั้งที่ 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ปลดล็อคการเรียนรู้ในห้องเรียน มาหาความรู้นอกสถานที่เพื่อสร้าง ประสบการณ์ ความรู้ควบคู่ความสนุก เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา เรียนรู้ และรักษ์พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัวเรา