แท็ก - มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560

ขอเชิญน้องๆ ม.ต้น ม.ปลาย และอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งโครงงานโอลิมปิก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา