แท็ก - วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

THE CHEMTED Camp “เด็กเคมีพลังกิฟต์”

เตรียมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของค่ายวิชาการ ร่วมกันค้นหาศักยภาพพิเศษในตัวเองนักเคมีพลังกิฟต์ ไปกับ The Chemted Camp "เคมีพลังกิฟต์"