แท็ก - วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ค่ายแนะแนว วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

[ยกเลิก] “ENERGY CAMP” โดย แผนกเทคนิคพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เปิดโลกพลังงานตั้งแต่พื้นฐานความรู้พลังงาน ประเภทของพลังงานในรูปแบบใช้แล้วหมดไป พลังงานหมุนเวียน และพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ค่ายแนะแนว วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

The Chemwarts โรงเรียนเคมีศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

เหล่าพ่อมดแม่มดตัวน้อย!!!! ถึงเวลาแล้วที่จะเผยความกล้าและความสามารถในตัวเราผ่านค่าย "The Chemwarts โรงเรียนเคมีศาสตร์ " ในค่ายวิชาการนี้ น้องๆ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขาเคมี

ค่ายพัฒนาทักษะ วิศวกรรม ปิดรับสมัครแล้ว

IRPCT Youth Inventor Camp #2 (INY Camp #2)

ค่ายพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ค้นหาตัวเอง เพิ่มพูนประสบการณ์ สู่อัจฉริยะภาพทางความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับกิจกรรมสุดสนุกสนาน ผ่านการลงมือปฏิบัติการด้านปิโตรเคมี

ค่ายแนะแนว วิทยาศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

THE CHEMTED Camp “เด็กเคมีพลังกิฟต์”

เตรียมบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของค่ายวิชาการ ร่วมกันค้นหาศักยภาพพิเศษในตัวเองนักเคมีพลังกิฟต์ ไปกับ The Chemted Camp "เคมีพลังกิฟต์"