แท็ก - วิศวะ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

Food Gear #02

รายละเอียดค่าย ขอเชิญ น้องๆม.ปลายสายวิทย์-คณิต มาร่วมเข้าค่าย Food Gear Camp ครั้งที่2 ค่ายที่จะทำให้น้องๆได้รู้ถึงแก่นแท้ของวิศวกรรมการอาหาร ว่า เราเรียนกันยังไง พร้อมกับการเข้า Work Shop ของภาควิชา ที่น้องๆจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และพบกับความสนุกสนานจากพี่ๆในภาควิชาและความรู้อีกมากมาย   [facebookpost ]

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

Junior Engineering Camp ครั้งที่ 18

พบ กับพี่ๆวิศวะบางมด 10 ภาควิชาตัวจริง เข้าเวิร์คช็อปจริง รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบางมด และประสบการณ์นอกห้องเรียนที่พิเศษกว่าใคร ระหว่างวันที่ 12- 15 ก.พ. 58

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 5

อยากรู้จักวิศวกรเคมี อยากรู้จักวิศวกรสีเขียว และการแก้ปัญหาโลกร้อน ค่ายนี้มีคำตอบ ค่ายโครงการค่ายขจีแคมป์ (K’GE Camp) เป็นโครงการที่ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายวิทย์-คณิต) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม