แท็ก - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Princess Galyani Vadhana International Music Fes.

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิญชวนส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด ในหัวข้อ "The Future of Classical Music in Thailand: What is Next?" ชิงเงินรางวัลกว่า 175,000 บาท รับสมัครแล้ววันนี้ – 31 ตุลาคม 2563