แท็ก - สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

Love Lingual Camp ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการบริหาร

เปิดรับสมัครแล้วกับค่าย Love Lingual Camp ค่ายที่จะเปิดโอกาสให้น้องม.ต้น ได้มาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการบริหารที่สำคัญยังได้เข้าชมละครเวทีรอบพิเศษจากพี่ๆ สาขา IB อีกด้วย มาสมัครกันน้า

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

Thailand Business Simulation Game Contest 2019

พัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจ ผ่านบอร์ดเกม "GIZMOS Board Game" เพื่อรู้จักการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) และการใช้เทคนิคเพื่อสร้างผลตอบแทนแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Reaction Techniques)