แท็ก - สอนเกรียนให้เซียนสื่อ

ค่ายพัฒนาทักษะ นิเทศ/การตลาด/สื่อสารมวลชน ปิดรับสมัครแล้ว

แคมป์สอนเกรียนให้เซียนสื่อ Season 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

ม.รังสิต เปิดรับสมัครน้อง ม.ปลาย เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ แคมป์ “สอนเกรียนให้เซียนสื่อ Season 3” ลุ้นรับทุนการศึกษา 50% จำนวน 5 ทุน จัด 4 ครั้ง รับจำนวนครั้งละ 100 คน (Day Camp)