แท็ก - about me

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

About Me Project ระหว่างทาง…สานสู่ฝัน ครั้งที่ 2

โอกาสที่เด็กๆ มัธยมจะได้เข้าไปทำความรู้จักกับคณะสาขาที่สนใจ เด็กๆ ในโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าไปเรียนรู้การเรียน การทำงานและกิจกรรมของพี่ต้นแบบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 5-10 วัน

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

About Me Project ระหว่างทาง…สานสู่ฝัน

โอกาสที่เด็กๆ มัธยมจะได้เข้าไปทำความรู้จักกับคณะสาขาที่สนใจ เด็กๆ ในโครงการจะได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าไปเรียนรู้การเรียน การทำงานและกิจกรรมของพี่ต้นแบบนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 สัปดาห์