แท็ก - Behind the Scene MV Camp

ค่ายนิเทศ ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Behind The Scene MV Camp Take3 “Road to The MV Wars”

สิ้นสุดการรอคอย!! กับค่าย Behind The Scene MV Camp Take 3 ค่ายที่จะสอนการผลิต MV ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนบท, การแสดง, การถ่ายทำ และการตัดต่อ จากวิทยากรมากความสามารถ

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Behind the Scene MV Camp take2 “On the Way to Space”

มาร่วมกันค้นหาตัวตนกับการแนะแนวที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆกับค่ายแนะแนวที่มอบทั้งความสุข ความสนุก และ ความรู้ พร้อมลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง รวมไปถึงแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย