แท็ก - BlendCulture

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

BlendCulture Young Activist Leader Incubation 2020

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ที่กำลังรอคอย โครงการทุนพัฒนาทักษะ 1 ปีเต็ม BlendCulture Young Activist Leader Incubation หรือ #BCYALI2020 เปิดรับสมัครแล้ว !!

ค่ายพัฒนาทักษะ ปิดรับสมัครแล้ว

BC Camp Leader Training 2019

สำหรับน้องๆ ที่รักในการทำค่าย 9 คนเท่านั้น ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างค่ายอย่างสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน คิด และลงมือทำ ในฐานะ Camp Staff ค่ายจริงตลอดปีการศึกษานี้