แท็ก - CAI Club

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

CAI Club Hackathon 2023 : “Spark the Pebbles”

CAI Hackathon ได้กลับมาอีกครั้งในธีม “Spark the Pebbles” เตรียมความพร้อมน้องๆ เข้าสู่โลกของ AI ฟัง Session จากเหล่า Speakers ร่วม Hack เพื่อสร้างนวัตกรรมมาแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน