แท็ก - CAMPHUBMarket

ค่ายแนะแนว สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

CAMPHUB Market ตอน “พบพี่ค่ายฮิต..สายวิทย์สุขภาพ”

แคมป์ฮับชวนบรรดาพี่ค่ายฮิตจากมหาลัยต่างๆ มาตั้งโต๊ะพูดคุยให้คำปรึกษากับน้องๆ ถึงที่ พบกันวันอาทิตย์ 26 มกรานี้! กับ 6 ค่ายฮิตจากพี่ๆ "สายวิทย์สุขภาพ"