แท็ก - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายทันตะ ค่ายแนะแนว

Dent Camp CMU 22nd : The wizard คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Dent Camp CMU 22nd มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น การเดินชมคลินิกต่างๆ ทดลองการฝึกทำปฏิบัติการ เช่น การแกะสลักขี้ผึ้งเป็นรูปฟัน การกรอฟัน ทดลองการอุดฟัน ชมการผ่าอาจารย์ใหญ่ และมารับรู้วิถีชีวิตพวกเราชาวทันตแพทย์

ค่ายสัตวแพทย์ ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ WEYC ครั้งที่ 10

เชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ทั่วประเทศ มาเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ ซึมซับธรรมชาติ เรียนรู้ 'การอนุรักษ์' และค้นหาความหมายของคำว่า 'มิตรภาพ' งานนี้ได้กลับไปทั้งความรู้ ความทรงจำแสนประทับใจ รอยยิ้ม และเพื่อนใหม่แน่นอน

ค่ายนิเทศ ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Drama youth camp (DYC) ครั้งที่ 2 ชมรมการแสดงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"กระจกสะท้อนตัวตน l ละครสะท้อน ?" พี่ชมรมการแสดงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนน้องๆมาค่าย "เยาวชนคนละครครั้งที่ 2" ใครอยากเรียนการแสดง พัฒนาบุคลิค ทำละคร ทำกิจกรรมที่แปลกแหวกมากๆ ต้องมาค่ายนี้รับรองมันส์สุดๆ

ค่ายวิทย์ ค่ายอนุรักษ์ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายวิชาการเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า (สำหรับนักศึกษา)

การฟื้นฟูป่าไม่ใช่เพียงปลูกต้นไม้เท่านั้น ต้องคำนึงถึงระบบนิเวศที่บอบบางและซับซ้อนด้วย ค่ายนี้จะเป็นค่ายวิชาการที่เน้นการฟื้นฟูป่า โดยใช้เทคนิคพรรณไม้โครงสร้าง โดยหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มช

ค่ายนิเทศ ค่ายศิลปกรรม ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Photo Art Camp Summer+ 2018 ค่ายศิลปะการถ่ายภาพ ม.เชียงใหม่

โครงการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่