แท็ก - ค่ายเด็กอนุบาล-ประถม

รวมค่ายและกิจกรรม ที่รับสมัครน้องๆ ระดับอนุบาล-ประถม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายภาษา

English in Forest Camp ครั้งที่ 2

ถ้าน้องกำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมถึงมัธยม และรู้สึกเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนที่ไม่กล้านำมาใช้จริงสักที ค่ายนี้มีทางออก! มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ามกลางธรรมชาติและทำกิจกรรมกลุ่มสุดท้าทายกันเถอะ

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายภาษา

The YouDee Camp (American Camp Of Thailand)

TheYouDee จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษา และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ถูกออกแบบมาเพื่อน้องๆ หญิงและชาย อายุระหว่าง 7-17 ปี ค่ายของเราเป็นมาตราฐานของสากล และปลอดจากเทคโนโลยี เพื่อรับรองการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

กิจกรรม “iPicazz Jr Photographer” อบรมพื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับเด็ก

พาเด็กๆ มาเรียนรู้หลักการและองค์ประกอบต่างๆ เบื้องต้น ให้สามารถถ่ายภาพให้สวยงามได้ เพราะการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่นิยมมากในปัจจุบัน เด็กๆ สามารถเริ่มต้นจากอุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น กล้อง/โทรศัพท์มือถือ

ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

WeLingo Chinese Workshop @ Supermarket

ขอชวนน้องๆมาเรียนรู้ และค้นหาความชอบในภาษาจีนกลางโดยผ่านการเรียน และทำกิจกรรมบทบาทสมมุติ น้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง และฝึกทักษะโดยเน้นการฟัง และการพูดภาษาจีนกลาง