แท็ก - ค่ายเด็กอนุบาล-ประถม

รวมค่ายและกิจกรรม ที่รับสมัครน้องๆ ระดับอนุบาล-ประถม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ

ค่ายพัฒนาเยาวชน ปิดรับสมัครแล้ว

WeLingo Chinese Workshop @ Supermarket

ขอชวนน้องๆมาเรียนรู้ และค้นหาความชอบในภาษาจีนกลางโดยผ่านการเรียน และทำกิจกรรมบทบาทสมมุติ น้องๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง และฝึกทักษะโดยเน้นการฟัง และการพูดภาษาจีนกลาง

ค่ายพัฒนาเยาวชน ปิดรับสมัครแล้ว

ฉันคือชาวพุทธ : I Am Buddhist

ร่วมฝึกฝนพัฒนาจิตและกายตามแนววิถีพุทธ รักและสำนึกความเป็นไทย เรียนรู้กิริยาและมารยาทไทยที่งดงาม พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญา สนุกสนานไปกับเกมและสันทนาการ เพราะธรรมะเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป!

ค่ายภาษา ปิดรับสมัครแล้ว

English & Adventure Camp.. ตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ !!

ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงตุลาคมนี้ที่เขาใหญ่ English & Adventure Camp Khao Yai 2017 แคมป์คุณภาพที่ไม่ควรพลาด จากประสบการณ์จัดแคมป์กว่า 24 ปี รับนักเรียนทั่วไปอายุ 6-15 ปี 8 -21 ตุลาคมนี้!!

ปิดโหมดสีเทา