แท็ก - ค่ายเด็กอนุบาล-ประถม

รวมค่ายและกิจกรรม ที่รับสมัครน้องๆ ระดับอนุบาล-ประถม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนว

ANA Kid’s Flight Academy รุ่นที่ 2 ค่ายเรียนรู้ด้านการบินสำหรับเด็ก

สายการบินANA ขอเชิญน้องๆอายุ 7-9 ปี ส่งภาพวาดทางไปรษณีย์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “ANA Kid’s Flight Academy รุ่นที่2” เรียนรู้งานด้านการบินทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศ *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

แคมป์ภาษาจีน Holidays Chinese Camp

แคมป์ภาษาจีนเช้ามา-เย็นกลับ รับน้องๆ อายุ 4-9 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน เรียนจันทร์-ศุกร์ 9:30-14:30 น. วันที่ 18-29 ธันวาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด)

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

WeLingo Chinese Workshop @ Supermarket

ขอชวนน้องๆมาเรียนรู้ และค้นหาความชอบในภาษาจีนกลางโดยผ่านการเรียน และทำกิจกรรมบทบาทสมมุติ น้องๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง และฝึกทักษะโดยเน้นการฟัง และการพูดภาษาจีนกลาง