แท็ก - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาปัตย์/ศิลปกรรม เปิดบ้าน/นิทรรศการ รับสมัครอีก 5 วัน

นิทรรศการเด็กไอดี! IDUSK TILL IDAWN

นิทรรศการจากนิสิตปี 1 ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม (ID) คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เปิดบ้านให้มาสัมผัสหนึ่งวันของเด็กไอดีผ่านการแสดงผลงาน กิจกรรม และการแนะแนวเข้ามหา'ลัย ภายใต้ธีม Dusk Till Dawn!

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย

กองบรรณาธิการหนังสือรพีพัฒนศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางกฎหมาย เพื่อชิงเงินรางวัลและตีพิมพ์ในหนังสือรพีพัฒนศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

กิจกรรมอื่นๆ นิเทศ/การตลาด/สื่อสารมวลชน

ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 (TESA 6)

ในยุคที่ "ทุนนิยม" ส่งผลกับการดำเนินชีวิต TESA6 ในปีนี้จึงเป็นค่ายที่ให้มุมมองทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวระบบทุนนิยม ว่าเราจะสามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองเท่าทันกับระบบทุนนิยมนี้ได้อย่างไร

นิติศาสตร์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

Law Chula Fest 2020: Mirror, Mirror On The Law

“เปิดเผยตัวตน ปกป้องความลับ มุมมองโลกทัศน์ กับ พลวัตรกฎหมาย” Law Chula Fest 2020 ปีนี้มาในแนวคิดที่น่าจับตามอง คือ “สิทธิส่วนบุคคล และเสรีภาพในการแสดงออก” มุมมองคนละด้าน บนหลักการเดียวกัน

ค่ายพัฒนาทักษะ รัฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Saturday School – “การเมืองในชีวิตประจำวัน”

#ถ้าการเมืองดี เราจะ…? สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านมอง "การเมือง" ผ่านชีวิตประจำวันธรรมดาๆ ทั้งประวัติศาสตร์ เพศสภาพ โรคซึมเศร้า และสิ่งแวดล้อม ผ่านการบรรยายและเวิร์คชอป!

ค่ายแนะแนว วิทยาศาสตร์ สายสุขภาพอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายกำยำ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

"เรากลับมาอีกครั้ง แม้ยังต้องห่าง" แนะแนวการสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนรู้เนื้อหาว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเรียนอย่างไร ได้ลองเข้ามาใช้อุปกรณ์ที่ทางคณะใช้เรียน เรียนแล้วไปประกอบอาชีพใด

ครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นครู ครุศาสตร์ จุฬาฯ โครงการ 14

โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา "อยากเป็นครู" โครงการ 14 เป็นค่ายที่จะแนะแนวน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายแนะแนว เศรษฐศาสตร์ ปิดรับสมัครแล้ว

Econ CU Firststep 22nd ค่ายคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปสัมผัสกับความเป็นนักเศรษฐศาสตร์📈 และทำความรู้จักกับคณะเศรษฐศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย🕶