แท็ก - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนว

ค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 29 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้ว อาชีพหมอเป็นอย่างไร มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันใน “ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29” โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายทันตะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20

ใครอยากเป็นหมอฟันบ้าง? น้องที่อยากรู้จักอาชีพนี้ ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพาไปสัมผัสการเรียนแบบลงมือจริง ฟังเคล็ดลับสอบเข้าดีๆ จากพี่ๆ แล้วพบกันในค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาฯ

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหารปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (TESA Camp 5)

ในยุคปัจจุบันที่ Big Data กำลังเป็นที่น่าสนใจ TESA5 ในปีนี้จึงเป็นค่ายที่ให้มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับ Big Data ว่าเราจะสามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีมุมมองเท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไร

ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

REALTECT : ค่ายสถาปัตย์จุฬาฯ ‘62

ค่าย REALTECT ค่ายนี้เราไม่เน้นติว แต่จะเป็นการจำลองการเรียนภายในคณะ น้องๆ ได้ฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับการเรียนในแต่ละสาขาของคณะสถาปัตย์ และเข้าใจว่าในแต่ละภาคเรียนอะไรกัน !!!

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายกำยำครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ

ค่ายกำยำครั้งที่ 3 จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ว่าเรียนอย่างไร สอบเข้าได้อย่างไร จบแล้วจะประกอบอาชีพอะไร กับกิจกรรม 3 วัน 2 คืน