แท็ก - GCV

ค่ายครู ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

PIM GCV40 “เพราะความมหัศจรรย์ของครู มีมากกว่าที่เห็น”

ใครอยากเป็นครูบ้าง ยกมือขึ้น!! ครูเค้ามีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวเหรอ? แล้วครูยุค AI ต้องเป็นยังไง? เกี่ยวข้องกับห้องเรียนอัจฉริยะอย่างไร? มาร่วมกันไขความลับไปพร้อมกัน!!!

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

PIM GCV41 “ออกแบบความคิด สร้างนวัตกรรมด้านการอยู่อาศัย”

หากน้องๆ เป็นคนที่ ชอบคิด ช่างสังเกต วางแผน รักในการบริหารจัดการและไม่อยู่นิ่ง PIM ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการ Global Company Visit ครั้งที่ 41