แท็ก - Global Power Synergy

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

GPSC Young Social Innovator Season 3 !!

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

ประกวดแข่งขัน ปิดรับสมัครแล้ว

การประกวดโครงงาน GPSC Young Social Innovator 2018

เพียงน้องๆมีแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง อย่ารอช้ามาร่วมกับโครงการ !!! GPSC Young Social Innovator 2018