แท็ก - ม.รัฐบาล

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเปิดบ้านหมอ ม.วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

กลับมาอีกครั้ง! ตามคำเรียกร้อง ค่ายบ้านหมอ มวล. ครั้งที่ 2 เปิดให้น้องๆ ชั้นม.5 ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้ามาสัมผัสกิจกรรมสุดสนุก รู้จักกับอาชีพหมอมากขึ้น และรู้แนวทางการสอบให้ติดหมอ มวล.

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

MED-TECH INTER CAMP 2019 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ "MED-TECH INTER CAMP 2019" ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2562 จัดโดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายภาษาปิดรับสมัครแล้ว

Going International Camp @WUIC

โอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆม.ปลาย ได้ลองสอบภาษาอังกฤษในมาตรฐานสากล CEFR ได้ลองเรียนกับรุ่นพี่จากต่างชาติของวิทยาลัยนานาชาติ อยากรู้ว่าค่ายนี้จะสนุกแค่ไหน อย่าลืมสมัครก่อน 2ม.ค.2562 นะคะ

ค่ายเศรษฐศาสตร์-บัญชี-บริหาร ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Walailak Accounting Camp #1 “Welcome to Accounting World”

Walailak Accounting Camp #1 มาแล้วจ้า !!! สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม.5-ม.6 หรือเทียบเท่า ที่สนใจเรียนบัญชี "Welcome to Accounting World" มาเรียนรู้โลกของบัญชี

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Civil Camp Wu #2 โดย หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์

ค่ายอยากเป็นวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 (CIVIL Camp WU) ค่ายที่จะทำให้น้องๆ รู้จักเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานของวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ จากพี่ๆ