แท็ก - ม.รัฐบาล

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์

“ฮู้..เฮียน เขียนเส้น ครั้งที่ 4” ค่ายติวความถนัดสถาปัตยกรรม ม.อุบลราชธานี

ติวสถาปัตย์และด้านการออกแบบ ฮู้..เฮียน เขียนเส้น ครั้งที่ 4 !!!!!! เราจะปฏิบัติการติวน้อง ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2561 นี้จ้าาา !!

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Biotech Camp ครั้งที่ 19 ค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotech Camp ครั้งที่ 19 โดยสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมปลาย สายวิทย์เข้าร่วมโครงการค่าย ภายในโครงการค่ายมีฐานแลปปฎิบัติการให้ศึกษาถึง 6 ปฎิบัติการ และกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“Youth Industrial Chem Camp 2nd” ค่ายนักเคมีอุตสาหกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2

มาเปิดประสบการณ์ด้วยกัน ในการจำลองกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องแลป วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 กันยายนนี้

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“Medisand Camp” ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 11

ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งได้เรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้รับความสนุกและสาระความรู้จากพี่ๆ นักศึกษาแพทย์อีกด้วย

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ส่องกล้อง… มองกายฯ… ค่ายสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1

สิ่งที่จะได้รับ 1. ความรู้ในการศึกษาต่อเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เรียนรู้เครื่องมือ/อุปกรณ์ การทำงานของพี่ๆทั้ง 2 สาขา 2. รับประกาศนียบัตรและการพิจารณาเป็นพิเศษในการศึกษาต่อ ณ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มวล.