แท็ก - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่ายพัฒนาเยาวชน

ศิลปศาสตร์ สจล. รับสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยน ณ รัฐปีนัง รุ่น 3

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับเยาวชน อายุ 9–18 ปี ภาษาอังกฤษระดับดี เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.25 คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่มาเลเซีย 15 วัน

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิศวะปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายสอนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ IBot Camp 10 ตอน New Hope

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยพี่ๆ ชุมนุมโรบอท วิศวฯ ลาดกระบัง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายแนะแนววิชาชีพวิศวกรรมเคมีลาดกระบัง ครั้งที่7 (CEL CAMP#7)

ขอเชิญน้องๆ มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี ว่า เรียนอะไร? ทำงานอย่างไร? ยากจริงไหม?.. พร้อมกับการเยี่ยมชมโรงงานจริง และยังมีความสนุกจากทีมสัน #ค่ายที่คนอยากเป็นวิศวเคมี ห้ามพลาด!!!!

ค่ายนิเทศ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

Nitedkaset KMITL Open House 2017

งานเปิดบ้านหรือ “Nitedkaset KMITL Open House 2017” ภายใต้ธีม “ทศวรรษแห่งการสื่อสารการเกษตรยุคดิจิทัล” ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายติวความถนัดทางนิเทศศิลป์ ‘NITED FIRST TIME มาตามมาติว’

กลับมาอีกครั้งกับค่ายติวภาควิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ครั้งนี้มาในชื่อว่า "NITED FIRST TIME มาตามมาติว" ที่จะพาน้องๆ มาติว มาเรียนรู้และมารู้จักกับนิเทศศิลป์ ลาดกระบัง