แท็ก - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่าย Power Energy Camp ครั้งที่ 2 (#PEC2) ภาควิชาวิศวไฟฟ้า ลาดกระบัง

กลับมาอีกครั้ง!!! กับค่าย "Power Energy Camp ครั้งที่ 2" สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนวิศวะไฟฟ้า พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่าย “e-Gear” วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลาดกระบัง

พบกับ! ค่ายที่ไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนมาก่อน เพราะเป็นครั้งที่1 เฮ้ย! ค่ายนี้ก็คือ คืออ… "ค่ายe-GEAR" ซึ่งเป็นค่ายที่น้องๆ จะได้มาทำความรู้จักกับภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามันดีย์ย์ย์ขนาดไหน

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 6/2020

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 6/2020 “ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักบิน” สำหรับน้องๆ หลายคนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“CEL Camp ครั้งที่ 9” ค่ายวิศวกรรมเคมี ลาดกระบัง

ให้น้องๆ ได้รู้จักวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี ร่วมกันทำกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากพี่ๆวิศวฯลาดกระบัง พิเศษสุดๆ กับการเยี่ยมชมโรงงานอย่างใกล้ชิด และการทำแลปแบบฉบับวิศวฯเคมีแท้ๆ!!