แท็ก - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่ายวิศวะ ปิดรับสมัครแล้ว

The Next Gen Engineering Camp สอบติดชัวร์ ค่ายวิศวะ by KMITL

ติดวิศวะชัวร์! ชวนน้องๆ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงจากค่ายวิศวะแห่งปี รู้ลึก รู้จริง ทุกมุมของสายงานวิศวกร พร้อม Workshop โปรแกรมวิเคราะห์ตัวตน และรับประกาศนียบัตรจากวิศวะ ลาดกระบัง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Power Energy Camp ครั้งที่ 2 (#PEC2) ภาควิชาวิศวไฟฟ้า ลาดกระบัง

กลับมาอีกครั้ง!!! กับค่าย "Power Energy Camp ครั้งที่ 2" สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนวิศวะไฟฟ้า พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายวิศวะ ค่ายเกษตร/ประมง ปิดรับสมัครแล้ว

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2

เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถริเริ่มนำความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้ก้าวไกล

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

IE-BILINGUAL CAMP #2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลาดกระบัง

เจอกันหน่อย!! ค่ายสำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจในอาชีพวิศวกรรมอุตสาหการ ทำอะไรบ้าง มารู้จักกับทั้ง 3 สาขาที่น่าสนใจของภาควิชาเรา ค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Portfolio เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในรอบ TCAS

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2020 (2)

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สำหรับน้องๆ หลายคนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ และวิศวกร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย “e-Gear” วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ลาดกระบัง

พบกับ! ค่ายที่ไม่เคยพบเคยเจอที่ไหนมาก่อน เพราะเป็นครั้งที่1 เฮ้ย! ค่ายนี้ก็คือ คืออ… "ค่ายe-GEAR" ซึ่งเป็นค่ายที่น้องๆ จะได้มาทำความรู้จักกับภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามันดีย์ย์ย์ขนาดไหน

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 6/2020

ค่ายเตรียมศึกษาต่อวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ครั้งที่ 6/2020 “ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักบิน” สำหรับน้องๆ หลายคนที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักบินพาณิชย์ในสายการบินต่างๆ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

“CEL Camp ครั้งที่ 9” ค่ายวิศวกรรมเคมี ลาดกระบัง

ให้น้องๆ ได้รู้จักวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี ร่วมกันทำกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากพี่ๆวิศวฯลาดกระบัง พิเศษสุดๆ กับการเยี่ยมชมโรงงานอย่างใกล้ชิด และการทำแลปแบบฉบับวิศวฯเคมีแท้ๆ!!