แท็ก - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนว

โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 17

“2B-KMUTT #17” โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.5 และ ปวช.ปี 1-2 ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศที่สนใจนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้ามาเรียนรู้งานวิจัยโดยฝึกภาคปฏิบัติใน LAB

ค่ายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ค่ายแนะแนว

“TourKMUTT2019” สัมผัสบรรยากาศการเรียน/แนะแนว ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

มาแล้ว!! กับกิจกรรม Tour KMUTT 2019 มจธ. ขอชวนน้องๆ มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อ

ค่ายคอม/ไอที ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“JPC Camp XV” ค่ายสานฝัน ม.ปลาย สู่สายอาชีพโปรแกรมเมอร์ ครั้งที่ 15

ค่ายนี้จะพาน้องๆ มาทำความรู้จักว่า CS คืออะไร มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรบ้าง นอกจากนี้น้องๆ ยังจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ภายในค่าย JPCXV

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

“Formica Science Camp 17” ค่ายแนะแนวคณะวิทย์ พระจอมเกล้าธนบุรี

ค่ายที่จะให้ความรู้ ประสบการณ์และความสนุก จากภาควิชาต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีการเรียนและการทดลองของทุกภาควิชา ที่ไม่เหมือนที่ไหน

ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

2B-KMUTT On Tour ครั้งที่ 9

เป็นค่ายที่เปิดรับนักเรียน ม. 4-5 และปวช. 1-2 จากทั่วประเทศ จะได้ทำ mini project ซึ่งน้องๆ จะได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย มิตรภาพ รวมถึงความสนุกสนาน