แท็ก - ค่าย ม.ต้น

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนว

โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 13 – 14

ปิดเทอมนี้ชวนน้อง ม.1 - ม.6 มาค้นหาตัวเองผ่านการทำงานจริงกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเป็นเวลา 1 - 2 สัปดาห์เต็ม! เพื่อช่วยให้น้องตอบตัวเองได้ดีขึ้นว่า “อนาคตอยากที่จะเรียนและทำอาชีพอะไร"

ค่ายภาษา

ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม สถาบัน Keystone เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์

ค่ายที่จะจัดการเรียนการสอนให้น้องๆ ได้พัฒนาครอบคลุมทุกทักษะโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ได้สนุกกับกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร แถมยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด ไร้ความกังวลใจ

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสุขภาพอื่นๆ รับสมัครอีก 3 วัน

Social Innovation Camp for Aging Society

แพ็คกระเป๋าเข้าค่าย 48 ชั่วโมง สู่การพัฒนานวัตกรรม พบปะเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมสูงวัยที่เริ่มจากการเข้าใจประเด็นปัญหาและทดลองลงมือทำ

ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายพอร์ตนี้เพื่อสตั๊น

โครงการทำพอร์ตเพื่อสตั๊น !! วันที่ 1.พอร์ตพิชิตใจกรรมการแต่ละคณะ วันที่ 2.สอนทำโปรแกรม PS หรือ Ai ดีไซน์สวยๆ ทริคสอบสัมภาษณ์ มาสองวันรับโปรโมชั่นพิเศษ

ค่ายพยาบาล ค่ายหมอ เปิดบ้าน/นิทรรศการ รับสมัครอีก 7 วัน

NMU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อคนเมือง

ครั้งแรกของการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ที่จะทำให้น้องๆ ได้มาสัมผัสถึงอาชีพทางด้านสุขภาพโดยตรงกับพี่ๆ จากแต่ละคณะด้วยตนเอง