แท็ก - ค่าย ม.ต้น

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

ค่ายคนทำขา Born to be PO #9 ทำความรู้จักกับอาชีพ “นักกายอุปกรณ์”

พี่ๆ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคนทำขา Born To Be PO #9 "ก้าวหนึ่งก้าวของคนไข้ คือก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา" #PO9THCAMP :)

ค่ายพัฒนาเยาวชน

ศิลปศาสตร์ สจล. รับสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยน ณ รัฐปีนัง รุ่น 3

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับเยาวชน อายุ 9–18 ปี ภาษาอังกฤษระดับดี เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.25 คัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่มาเลเซีย 15 วัน

TOP ค่ายคอม/ไอที ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ClickcampX ค้นหาความเป็น “วิศวะคอม” กับพี่ๆ มหิดล

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และค้นหาตัวตนของตัวเองในสายอาชีพ 'วิศวกรคอมพิวเตอร์' ว่าวิศวกรคอมเขาเรียนอะไร? ทำอะไรบ้าง? แล้วมาเจอกันในค่าย "ClickcampX"

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 5 วัน

E-camp Mahidol ค่ายวิศวะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ม.มหิดล

ค่ายที่จะให้น้องๆเรียนรู้จักตัวเองว่าต้องการเรียนสายวิศวะหรือไม่ พร้อมการแนะแนวทางการศึกษาต่อ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศอีกด้วย พลาดไม่ได้แล้วววว!!!

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายวิทย์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์ฯ และเทคโนโลยีฯ (JSTP) รุ่นที่ 21

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561