แท็ก - ค่าย ม.ต้น

ค่ายสาขาอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Set Goal เริ่มตั้งเป้าแล้วออกเดินทาง

กิจกรรม Set goal ตั้งเป้าและวางแผนก่อนออกเดินทางเพื่อค้นหาตนเอง กิจกรรมที่น้องๆจะได้ฝึกตั้งเป้าและวางแผนอย่างมีระบบ ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอปที่มีการใช้เครื่องมือช่วยวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีวิทยากรแนะแนวตลอดกิจกรรม

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

LET FLY ค่ายเจาะลึกคณะด้านการบิน

Let fly camp ค่ายเจาะลึกคณะการบินกับพี่ๆจาก 4มหาลัย (การบินพลเรือน /เกษตร /รังสิต /จุฬาฯ) จัดเต็มWorkshop กับครูฝึกนักบิน แอร์โฮสเตจ พร้อมทั้งขนส่งการบิน พร้อมรับประกาศณียบัตร มาได้ทุกแผนการเรียนจ้า

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสาขาอื่นๆ

Ace Brain Learning & Memory Workshop (ABM)

น้องๆ จะเรียนรู้เทคนิคการสร้างความจำระยะยาวด้วยวิธีต่างๆ พร้อมเครื่องมือในการทบทวนความจำที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ต่อ สามารถนำไปปรับใช้กับเนื้อหาการเรียนได้ทุกวิชา! การันตีความจำดีและจำได้เพิ่มมากขึ้นถึง 300%!

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว

Media Camp : ค่ายทำสื่อเพื่อสร้างพอร์ต

เด็กไทยส่วนมากเน้นแต่วิชาในห้องเรียน แต่ทักษะอื่นๆนอกห้องเรียน ที่จำเป็นในชีวิตจริงกลับไม่มีใครสอนค่ายนี้ ไม่ใช่แค่คอร์สสอนทำหนังหรือสร้างเว็บ แต่ค่ายนี้ คือพื้นที่ที่น้องจะได้ลองทำงานจริงและพัฒนาทักษะตัวเอง

กิจกรรมอื่นๆ รับสมัครอีก 6 วัน

คณะศิลปศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง รับสมัครเยาวชนแลกเปลี่ยนปีนัง รุ่น 4

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครเยาวชน อายุ 9–12 ปีขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ เยาวชนแลกเปลี่ยนเพื่อทักษะสะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 4 เพื่อศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี STEM ศึกษา ธุรกิจ การค้า และวัฒนธรรมที่รัฐปีนัง