แท็ก - มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่ายทันตะ เปิดบ้าน/นิทรรศการ รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

Open House Dent Mahidol 2018 “เปิดบ้านทันตะมหิดล”

ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Open House Dent Mahidol 2018 “เปิดบ้านทันตะมหิดล” วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (อนุสาวรียชัยสมรภูมิ)

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

Science Access โครงการกุญแจวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19

โครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากขึ้น

ค่ายพัฒนาเยาวชนปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชน Learning to Live Together (LLT 6) สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี

ร่วมเรียนรู้แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน-สันติภาพ และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ลงพื้นที่เรียนรูุ้ชุมชน ในพื้นที่จริงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสาขาอื่นๆ ค่ายแนะแนว รับสมัครถึงพรุ่งนี้!

ค่ายฮักน้อง’14 “SPY สายฮัก” ชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่อยู่ภาคเหนือ ที่ใฝ่ฝันอยากเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องไม่พลาดกับค่ายฮักน้องครั้งที่ 14 SPY สายฮัก อยากเรียนมหิดล คลิกเลย!!!