แท็ก - ค่าย ม.ปลาย

ค่ายพัฒนาทักษะ รับสมัครอีก 6 วัน

BC Camp Leader Training 2019

สำหรับน้องๆ ที่รักในการทำค่าย 9 คนเท่านั้น ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างค่ายอย่างสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน คิด และลงมือทำ ในฐานะ Camp Staff ค่ายจริงตลอดปีการศึกษานี้

ค่ายพัฒนาทักษะ

iCamp Thailand แคมป์ปิดเทอมสไตล์อเมริกัน

ค่ายสไตล์อเมริกันแห่งแรกในประเทศไทย สำหรับเด็กอายุระหว่าง 8 – 16 ปี ที่มองหาการผจญภัย ความท้าทาย และความสนุก จัดเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมมากมาย

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

โครงการเส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ค่ายพยาบาล ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2

โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563