แท็ก - ค่าย ม.ปลาย

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนว

ค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมค่ายเยาวชนกฎหมาย ครั้งที่ 6 พบการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย พร้อมศึกษาดูงานที่ศาลปกครอง พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุศาลปกครอง ศึกษากระบวนวิธีพิจารณาในศาล ฯลฯ

ค่ายสถาปัตย์ เปิดบ้าน/นิทรรศการ

OPEN HOUSE เปิดบ้าน สถาปัตย์’ อาศรมศิลป์ 2561

สถาปัตย์อาศรมศิลป์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการออกแบบร่วมกับสถาปนิกมืออาชีพ ชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ทำความรู้จักอาชีพสถาปนิก เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคต

ค่ายติว รับสมัครวันสุดท้าย

ติวเข้ม Physics 9-Saman

มาแล้วๆ ค่ายติวฟิสิกส์ 9 สามัญ 💢 รอบวันที่ 23 และ 24 กันยายน 60 สำหรับน้องๆ ที่รักฟิสิกส์ และ อ่อนฟิสิกส์ ได้พบกับระบบสรุปเนื้อหากระชับเน้นๆ และแนวข้อสอบจริงอ้างอิงข้อสอบเก่า เตรียมความพร้อมกับระบบสอบใหม่ TCAS

ค่ายเกษตร/ประมง ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 2 วัน

YCP136 ตอน “Smart Agriculture ยกระดับนักจัดการเกษตรยุคใหม่”

มาแล้วจ้า!!! ชวนน้องๆ ม. ปลายที่สนใจด้านการเกษตรกลุ่มพืช ชื่นชอบเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาร่วมกิจกรรม เพื่อยกระดับการกษตรมืออาชีพ สร้างนักจัดการเกษตรยุคใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม Workshop

ค่ายติว รับสมัครอีก 2 วัน

ติวเข้มฟิสิกส์ – เคมี 9 สามัญ

มาแล้วๆ ค่ายติวฟิสิกส์ - เคมี 9 สามัญวันที่ 23 - 24 กันยายน 60 สำหรับน้องๆ ที่รักฟิสิกส์และเคมี หรืออ่อน พบกับระบบสรุปเนื้อหากระชับเน้นๆ และแนวข้อสอบจริงอ้างอิงข้อสอบเก่า เตรียมความพร้อมกับระบบสอบใหม่ TCAS