แท็ก - ค่าย ม.ปลาย

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนว

โตแล้วไปไหน? ครั้งที่ 13 – 14

ปิดเทอมนี้ชวนน้อง ม.1 - ม.6 มาค้นหาตัวเองผ่านการทำงานจริงกับอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเป็นเวลา 1 - 2 สัปดาห์เต็ม! เพื่อช่วยให้น้องตอบตัวเองได้ดีขึ้นว่า “อนาคตอยากที่จะเรียนและทำอาชีพอะไร"

ค่ายภาษา

ค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม สถาบัน Keystone เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์

ค่ายที่จะจัดการเรียนการสอนให้น้องๆ ได้พัฒนาครอบคลุมทุกทักษะโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ได้สนุกกับกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร แถมยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด ไร้ความกังวลใจ

ค่ายพัฒนาเยาวชน

ธรรมบุตรีรัตนะและยุวธรรมบุตรี…พัฒนาปัญญาเยาวชนหญิง

มาเริ่ม “ฝึกจิตใจ” ให้แข็งแกร่งกัน ปิดเทอมนี้ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนเยาวชนหญิง มาร่วมทำความดี พัฒนาปัญญา และเริ่ม ”ฝึกจิตใจ” ให้แข็งแกร่งไปพร้อมกันนะคะ

ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายสุขภาพอื่นๆ รับสมัครอีก 3 วัน

Social Innovation Camp for Aging Society

แพ็คกระเป๋าเข้าค่าย 48 ชั่วโมง สู่การพัฒนานวัตกรรม พบปะเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมสูงวัยที่เริ่มจากการเข้าใจประเด็นปัญหาและทดลองลงมือทำ

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

Polymer Matrix Composite Camp ครั้งที่ 1

ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 มาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุคอมโพสิท ผ่านกิจกรรมการสร้าง "เรือใบของพ่อ" จัดโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย