แท็ก - ค่าย ม.ปลาย

ค่ายอักษร/มนุษย์ ค่ายแนะแนว

LAxKMITL Open House #2 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ลาดกระบัง

เตรียมพบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตร พูดคุยกับรุ่นพี่ทั้งศิษย์เก่า - ปัจจุบัน และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายในงาน ค่าสมัคร 250 บาทเท่านั้น!! (พร้อมรับเสื้อ Open house อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 4 วัน

BizClub Banshi Camp 2017

เตรียมตัวพบกับค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในคณะบัญชี จุฬาฯ ค่ายที่น้องๆ จะได้ทดลองเรียนวิชาภาคพื้นฐานและได้ทดลองทำแผนธุรกิจจริง โดยมีรุ่นพี่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ค่ายนิเทศ ค่ายแนะแนว รับสมัครอีก 3 วัน

JC nest camp ครั้งที่ 11 (JC Happinest camp)

คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดกิจกรรมค่ายรังนก JC nest camp ครั้งที่ 11 เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสนใจในด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มาค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน

ค่ายพัฒนาเยาวชน รับสมัครวันสุดท้าย

Public Speaking & How to SELL Yourself :: BASE Skill-up Series

ค่ายที่จะทำให้น้องๆสนุกกับการได้ออกมาพูดหน้าชั้นจนถึงการพูดกับคนฟังนับร้อยให้อยู่หมัด! การพูดโน้มน้าวใจให้คนฟังคล้อยตาม! และ เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าฟัง!

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว รับสมัครวันสุดท้าย

Biomedical Engineering Alternative Movement Camp ครั้งที่ 2

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้มากขึ้น ว่าพวกเราเรียนอะไร ทำอะไร น่าสนใจแค่ไหน ผ่านการปฏิบัติจริงด้วย Lab Mini Project พร้อมทั้งทำกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย ฟรี!

ปิดโหมดสีเทา