แท็ก - มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว ประกวดแข่งขัน รับสมัครอีก 2 วัน

Triple T Junior Camp ครั้งที่ 17

น้องๆ จะได้พบกับการแข่งขันสะพานกระดาษ ที่มาพร้อมกับ ความสนุก ความฮา เสียงหัวเราะ และมิตรภาพที่ไม่เคยได้จากที่ไหน พร้อมกับความรู้และแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้วเจอกันนน

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

พบกับกิจกรรมสร้างความเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การออกแบบและสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สร้างชิ้นงานด้วยตนเอง การละเล่น & นันทนาการ และคัดเลือกตัวแทนแข่งขันโครงการ YECC ระดับประเทศ

ค่ายเภสัช ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Phar’ Summer Camp NU มาร่วมออกเรือค้นหาขุมทรัพย์แห่งการปรุงยากัน!!!

ค่ายนี้ได้ฝึกการทำยา การใช้เครื่องแก้ว การแนะแนวทางการเรียนต่อ การทดสอบเครื่องสำอาง การฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ได้พบเพื่อนๆใหม่ๆ และที่สำคัญ น้องๆจะได้ค้นหาตัวเองว่าชอบเรียนเภสัชหรือไม่อย่างแน่นอน และท้ายที่สุด กิจกรรมนันทนาการต่างๆที่อยู่ในค่ายเรานั้นรับประกันความสนุกโดยพี่ๆนันทนาการ มาร่วมออกเรือค้นหาขุมทรัพย์แห่งการปรุงยากัน!!!

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 17 คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรู้ถึงรูปแบบการเรียนการสอน ชีวิตนิสิตแพทย์ตลอดจนการทำงานในสาขาวิชาชีพแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

Open Camp Ten Power คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร

หากน้องคนไหน สนใจเรียนสายสุขภาพ อยากรู้ว่าคณะนี้มีอะไรบ้าง มีกี่สาขา แล้วงานที่รองรับคืออะไร ต้องเรียนอะไรบ้าง มาเลย!! ค่ายเราพร้อมจะตอบทุกคำถาม และมีกิจกรรมสนุกสนานจากรุ่นพี่ที่เรียนสหเวชศาสตร์นี้โดยตรง