แท็ก - มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายติว ค่ายสถาปัตย์ปิดรับสมัครแล้ว

Next Step 15 ค่ายติวความพร้อมด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

มาแล้วจ้า!! สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.4-ม.6 NEXTSTEP15 ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร

ค่าย "นักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7" เป็นค่ายที่เปิดให้น้องๆ ที่มีความสนใจทางด้านจุลชีววิทยา ได้เข้ามาเรียนรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ และเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ แล้วเจอกันนะคะ

ค่ายครู ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร

ค่ายปั้นคนเป็นครู ครั้งที่ 6 “Teacher's treasure ขุมทรัพย์ล้ำค่า ศาสตราแห่งครู” จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน "ครู" สไตล์นิสิตครู มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ (NU MED CAMP) ครั้งที่ 20

ค่ายที่เหมาะสำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่กำลังค้นหาตัวเอง ว่าอาชีพแพทย์ เป็นเส้นทางที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า 👩🏻‍⚕️ น้องๆ คนไหนที่สนใจlสมัครเลย รับรองไม่ผิดหวัง😉

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเพาะกล้า #14 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร

ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 14 “จูราสสิคแลนด์ ตะลุยแดนวิทย์แพทย์”เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.ปลาย สายวิทย์–คณิต ที่มีความสนใจในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์