แท็ก - Penang Education

กิจกรรมอื่นๆ ปิดรับสมัครแล้ว

แนะแนวเรียนต่อ โรงเรียนมัธยม POWIIS @Penang

สัมมนา (ฟรี) จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อโรงเรียนมัธยม POWIIS (Prince of Wales Island International School) @Penang, Malaysia ตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

แนะแนวรายละเอียดค่าย English and STEM Camp @Penang

สัมมนา "แนะแนวรายละเอียดค่ายภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้แนว STEM @Penang " วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ Penang Education เซ็นทรัล แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 12 ห้อง 1201

ค่ายแนะแนว ปิดรับสมัครแล้ว

แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนนานาชาติในปีนัง (ฟรี) โดย Penang Education

สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อในระดับประถม มัธยม สำหรับผู้ที่สนใจให้น้องเรียนต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน Cambridge(UK) ในราคาที่ไม่แพง ใกล้บ้านและมีความปลอดภัยสูง