แท็ก - PIM

ค่ายเกษตร/ประมงปิดรับสมัครแล้ว

PIM OPH90 “นวัตกรรมด้านการจัดการเกษตรแนวใหม่”

มาร่วมค้นหาตัวตน เปิดโลกทัศน์กับมืออาชีพด้านนวัตกรรมการจัดการเกษตร พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพด้านการเกษตรยุคใหม่และความต้องการของตลาดแรงงาน

กิจกรรมอื่นๆ ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

โครงการประกวดออกแบบเมนูอาหารไทย PIM Young Creative Food Contest 2019

หากคุณเป็นคนที่รักการทำอาหาร บวกกับมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ พีไอเอ็มขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมออกแบบ เมนูอาหารไทยสร้างคุณค่าใหม่ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในโครงการประกวด PIM Young Creative Food Contest 2019

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

PIM OPH82 “เจาะลึกเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

ในอนาคตหุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่ เราจะควบคุมหรือทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างไร อยากเรียนอยากทำงานกับด้านหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติจะต้องทำอย่างไร เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ (iCRAS)

ค่ายการบิน ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

PIM AIR Flight to success : ลับคม English พิชิตอาชีพในสายธุรกิจการบิน

ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรกับอาชีพงานด้านการบินและงานบริการ? มาร่วมกันไขความลับกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบินและงานบริการผ่านกิจกรรมสนุกๆ ในโครงการ Junior Creative Challenge