แท็ก - ม.เอกชน

ค่ายนิติ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนน้องๆ เข้าค่ายเยาวชนกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน อาทิ ฝึกปฏิบัติกับศาลจำลอง ศึกษากระบวนการพิจารณาคดีในศาล พร้อมดูงานศาลเยาวชนกลาง

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่าย Pre Bme-Rsu ครั้งที่ 6

ค่าย Pre Bme-Rsu. ครั้งที่ 6 จัดเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำงานวิจัย กระบวนการเรียน การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งน้องๆ จะได้พบการลงมือทำวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ Bme-Rsu. ในครั้งนี้

ประกวดแข่งขันปิดรับสมัครแล้ว

TNI Debate Contest 2

เชิญเข้าผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลายสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที TNI DEBATE Contest 2 ในหัวข้อ "ASEAN Community Vision" ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท