แท็ก - ม.เอกชน

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายพัฒนาเยาวชน ค่ายแนะแนว

โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้าปีที่ 4

แคมป์เด็กหัวการค้าปีที่ 4 เป็นแคมป์ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีความสนใจทางด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มาแสดงความสามารถ แข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อชิงทุนการศึกษา (เรียนฟรี 4 ปี) และได้ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

ค่ายวิศวะ ค่ายสุขภาพอื่นๆ ค่ายแนะแนว

Pre Bme-RSU ครั้งที่ 7 ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต

ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่สนใจมาเข้าร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของ BME ทำ Workshop เกี่ยวกับ อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

AU Open House 2017 : The Creator of Tomorrow

มาแล้ว! เปิดบ้าน ABAC งานเดียวที่ยกขบวนคณะที่เปิดสอนและทุนการศึกษาจากเอแบค พร้อมมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาร่วมงานมากกว่า 40 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และกิจกรรมแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เปิดบ้าน/นิทรรศการปิดรับสมัครแล้ว

CDTC Open House “เรียนคู่งาน งานคู่เรียน”

CDTC Open House เรียนคู่งาน งานคู่เรียน พร้อมกับกิจกรรมมากมาย ทั้งเสวนาโต๊ะกลมความร่วมมือการจัดการศึกษา แนะนำหลักสูตร กิจกรรม Work Shop และการแข่งขันทางวิชาการ 17 พ.ย. นี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา