แท็ก - ม.เอกชน

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนว

ค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ Pre Bme-RSU ครั้งที่ 9

โครงการค่าย Pre BME ครั้งที่ 8 มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ กิจกรรมการทดลองฝึกระบบ IOT ทางการแพทย์ กิจกรรมทดลองการควบคุมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ค่ายธุรกิจและการเงิน ค่ายพัฒนาทักษะ ค่ายแนะแนว

แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้าปีที่ 5

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

KBU Open House 2018 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์วิชาชีพ ในโลกจำลองทางอาชีพ ที่พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำกับน้องๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม

เปิดบ้าน/นิทรรศการ

เปิดบ้านหอการค้า “UTCC Open House 2018 : อย่ากลัวที่จะใกล้ กล้าที่จะต่าง”

ม.หอการค้าไทย ชวนน้องๆ มาสัมผัสความ “ใกล้” สไตล์เด็กหัวการค้า ในงานเปิดบ้าน UTCC Open House 2018 : อย่ากลัวที่จะใกล้ กล้าที่จะต่าง 29-30 พ.ย. -1 ธค. 2561