แท็ก - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนว

Junior Physics Camp ครั้งที่ 1 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ค่ายที่จะพาน้องๆ ไปเห็นมุมมองใหม่ๆ ของวิชา "ฟิสิกส์" ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกกับการทดลองทางฟิสิกส์ที่ไม่ได้มีอยู่ในห้องเรียน ค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักและรักฟิสิกส์มากขึ้น

ค่ายวิศวะ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายหล่อ(ว์)เกียร์ INTANIA ครั้งที่ 7 (LGI Camp 7)

ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ ม.ปลายที่เต็มไปด้วยความสนุก พาน้องๆ ลงแลปถึง 7ภาควิชา!! อยากจะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรืออยากจะรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เราเรียนอะไรบ้าง เรียนยังไง ไม่ควรพลาดดดด…

ค่ายหมอ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ครั้งที่ 23 ม.สงขลานครินทร์

“ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 23” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแล้ว! ที่จะรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทย์-คณิต เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพแพทย์อีกครั้ง

ค่ายวิทย์ ค่ายแนะแนวปิดรับสมัครแล้ว

ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 2 โดยชุมนุมเคมีสัมพันธ์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ทุกข้อสงสัย 'วิทยาศาสตร์ใช่ตัวน้องหรือไม่' 'สาขาเคมีเรียนอะไร' 'จบเคมีมาทำงานอะไร' สามารถหาคำตอบได้ในค่ายนี้ ค่ายเคมีรุ่นเยาว์ครั้งที่ 2 (2nd YCC)